Øke fritidslesinga i ungdomskolen

Les deg til topps! er en leseaksjon som de skolebibliotekansvarlige i Namsos kommune har utarbeidet gjennom sine nettverksmøter. De har sett at det er lite leseaksjoner for denne aldersgruppa nasjonalt, og de ville derfor lage en lokal aksjon for alle ungdomsskolene i kommunen.

Leseaksjonen handler om å lese seg til topps i dobbel forstand. De leser bøker og fyller ut små vimpler/fjelltopper for hver bok som leses. Sideantallet omgjøres til antall høydemeter, og etter hvert bestiger de flere ulike lokale fjelltopper gjennom lesinga. For å sette ekstra fokus på leseaksjonen er det fine individuelle premier og klassepremier, og ikke minst har de opprettet en egen Instagramkonto for å nå ungdommene med bokforslag og oppdateringer av aksjonen underveis.

https://www.instagram.com/les_deg_til_topps/