Adventshistorie på Vestbyen skole

Siste innlegg i vår blogg

Les ukas nytt

I hele desember leste klasse 7A ved Vestbyen skole adventshistorien til Jostein Gaarder.

Høytlesning er viktig selv om elevene har knekt lesekoden på egenhånd. Under høytlesning kan elevene leve seg inn i en bokverden på et helt annet lesenivå enn de selv har kommet til, og samtidig lærer de seg språkets melodi. La oss heller ikke glemme at det er hyggelig og samlende for gruppa/klassen å få en  slik fellesstund hver dag, med ei bok som alle har felles og kan samtale om.

Les deg til topps! er en leseaksjon som de skolebibliotekansvarlige i Namsos kommune har utarbeidet gjennom sine nettverksmøter. De har sett at det er lite leseaksjoner for denne aldersgruppa nasjonalt, og de ville derfor lage en lokal aksjon for alle ungdomsskolene i kommunen.